Adkaysiga Wiil 24 saacadood dhex fadhiyay Daad Xoogan.